Prunus sunhangii: A new species of Prunus from central China
Xiaoshuang Zhang, Zhilin Jiang, Ziyoviddin Yusupov, Menghua Zhang, Daigui Zhang, Komiljon Tojibaev, Ying Meng, Tao Deng
Prunus sunhangii: A new species of Prunus from central China
Xiaoshuang Zhang, Zhilin Jiang, Ziyoviddin Yusupov, Menghua Zhang, Daigui Zhang, Komiljon Tojibaev, Ying Meng, Tao Deng
Plant Diversity . 2019, (01): 19 -25 .  DOI: 10.1016/j.pld.2019.01.003