Transcriptome Analysis Reveals Clues into leaf-like flower mutant in Chinese orchid Cymbidium ensifolium
Yonglu Wei, Jianpeng Jin, Xiani Yao, Chuqiao Lu, Genfa Zhu, Fengxi Yang
Transcriptome Analysis Reveals Clues into leaf-like flower mutant in Chinese orchid Cymbidium ensifolium
Yonglu Wei, Jianpeng Jin, Xiani Yao, Chuqiao Lu, Genfa Zhu, Fengxi Yang
Plant Diversity . 2020, (02): 92 -101 .  DOI: 10.1016/j.pld.2019.12.001