Analysis of changes in the Panax notoginseng glycerolipidome in response to long-term chilling and heat
Tao Liu, Jia Chen, Furong Xu, Xiahong He, Shengchao Yang, Youyong Zhu, Weiqi Li, Guowei Zheng
Analysis of changes in the Panax notoginseng glycerolipidome in response to long-term chilling and heat
Tao Liu, Jia Chen, Furong Xu, Xiahong He, Shengchao Yang, Youyong Zhu, Weiqi Li, Guowei Zheng
Plant Diversity . 2020, (02): 102 -110 .  DOI: 10.1016/j.pld.2019.11.002