Plant Diversity ›› 1985, Vol. 7 ›› Issue (02): 1-3.

• Articles •    

COCHLEARIOPSIS--A NEW GENUS OF CHINESE CRUCIFERAE

Zhang Yuhua   

  1. Zhejiang Academy of Medicine
  • Online:1985-04-25 Published:1985-04-25

Abstract: Genus Cochleariae L. arcte affinis, sed a qua differt valvulis pilis c1avi-formibus pellucidis tectis aseptatis, et seminibus paucis.Herba annua. Folia alterna, inferiora trifoliolata, superiora ternata. In-florescentiae racemosae, terminales et axillares. Flores minimi, pedicelli capil- lares; sepala oblonga; petala ellipfica, unguibus brevibus; stamina longiora 4, breviora 2 basi .ectaribus 2 triangularibus praedita; filamentis basi crassio- ribus; antheris cordatis. Ovarium oblongum, pilis claviformibus brevibus pelluci- dis dense tectum, stylo tenui, stigmate minuto depressogue. Siliculae ovoideae, aseptatae, pilis clavifovmibus pellucidis dense tectae; valvulis intus reticulatis; seminibus dense minutique papillata, cotyledonibus accumbentibus.

Key words: cochleariopsis, new genus, Chinese cruciferae