Effects of Carambola ( Averrhoa carambola) Plantation on Heavy Metal Content in Soil and Heavy Mental Accumulation in Fruits
CHEN Yan , XIE Zheng-Sheng , , ZHENG Xiao-Lin , WANG Wen-Cui
Plant Diversity . 2009, (04): 369 -373 .  DOI: 10.3724 SP.J.1143.2009.09030