The Response of AtCER to Oxidative Stress in Arabidopsis thaliana
LIU Run-Hua , , JIANG Wen-Bo , , YU Di-Qiu
Plant Diversity . 2009, (04): 326 -334 .  DOI: 10.3724 SP.J.1143.2009.09033