Establishment of Real-time TaqMan-Fluorescence Quantitative RT-PCR Assay for Detection and Quantification of mRNA Expression of RAc1 of Rice

GAO Dong, WANG Yun-Yue, HE Xia-Hong, LI Cheng-Yun , ZHU You-Yong
Plant Diversity . 2009, (1): 75 -81 .  DOI: 10.3724 SP.J.1143.2009.08142