Overexpression of OsWRKY72 Gene Causes Auxin Signaling Passway in Arabidopsis

SONG Yu , , LIU Dong-Mei , , YU Di-Qiu
Plant Diversity . 2008, (6): 699 -705 .  DOI: 10.3724 SP.J.1143.2008.08043