The Influences of Shooting Duration and Climatic Factors on Plant Height Growth
SONG Fu-Qiang , , , ZHANG Yi-Ping, HU Jian-Xiang , XU Zai-Fu , XIAO Lai-Yun
Plant Diversity . 2009, (02): 178 -182 .  DOI: 10.3724 SP.J.1143.2009.08233