One New Species of Allium from Guizhou, China
YANG Chuan-Dong , GOU Guang-Qian
Plant Diversity . 2008, (04): 437 -438 .  DOI: 10.3724 SP.J.1143.2008.07250