Biosynthesis and Genetic Engineering of Polyketides
ZHU Xiang-Cheng, , HUFFMAN Justin, GERBER Ryan, LOU Li-Li, XIE Yun-Xuan, LIN Ting , , JORGENSON Joel, MARESCH Andrew, VOGELER Chad ,
WANG Qiao-Mei, SHEN Yue-Mao, DU Liang-Cheng		
Plant Diversity . 2008, (03): 249 -278 .  DOI: 10.3724ꄯSP.J.1143.2008.08053