Genetic Diversity of Jatropha curcas (Euphorbiaceae) Collected from Southern Yunnan, Detected by Inter-simple Sequence Repeat ( ISSR)
XIANG Zhen-Yong , , , SONG Song-Quan , WANG Gui-Juan ,
CHEN Mao-Sheng , YANG Cheng-Yuan , LONG Chun-Lin
Plant Diversity . 2007, (06): 619 -624 .