Chemical Investigation of Sulcaria virens (Alectoriaceae)
ZHOU Zhong-Yu, , WANG Li-Song, WANG Fei, , LIU Ji-Kai
Plant Diversity . 2007, (05): 586 -590 .