Anatomical Structure of Stem of Ipomoea cairica (Convolvulaceae)
CHEN Dan-Sheng, DING You-Xiong , MA Rui-Jun , ZHU Hui , LU Ai-Na
Plant Diversity . 2007, (02): 189 -192 .