IGS1-RFLP Comparative Analysis of Tricholoma matsutake (Tricholomataceae) from Yunnan and Japan
SHA Tao , QIANG Yong , ZHANG Han-Bo , , DING Hua-Sun ,
CHENG Li-Zhong , ZHAO Zhi-Wei
Plant Diversity . 2007, (02): 243 -246 .