Four Newly Recorded Species of Orchidaceae from Yunnan, China
JIN Xiao-Hua , LI Heng , LI De-Zhu
Plant Diversity . 2007, (04): 393 -394 .