Arbuscular Mycorrhizae in the Dryhot Valley of Jinsha River(Binchuan and Yongsheng)
LI JianPing,LI Tao,ZHAO ZhiWei
Plant Diversity . 1989, (01): 1 -3 .