Identification of Proteins from Gastrodia elata by Two Dimensional Electrophoresis and Peptide Mass Fingerprinting
ZHANG Xiao-Qin HU Jin-Yong ZENG Ying LIU Xiao-Zhu
Plant Diversity . 2003, (05): 1 -3 .