Studies on the Chemical Constituents of Annona squamosa(6)
YANG Ren-Zhou,ZHENG Xiang-Ci,XIE Hai-Hui,WU Shu-Jun,WEI Xiao -Yi
Plant Diversity . 1999, (04): 1 -3 .