The Floristic Elements of Form. Quercus mongolica in NE.China
YU Shun-Li,MA Ke-Ping,CHEN Ling-Zhi
Plant Diversity . 1999, (04): 1 -3 .