THE STRUCTURE OF STELLARIN H
ZHAO Yu-Rui ZHOU Jun WANG Xian-Kai HUANG Xiao-Lm WU Hou-Ming TAN Ning-Hua CHENG Chang-Xiang
Plant Diversity . 1995, (04): 1 -3 .