TWO NEW SPECIES OF ASPIDIACEAE FROM YUNNAN AND GUANGXI
ZHOU Hou-Gao ZHU Wei-Ming
Plant Diversity . 1995, (04): 1 -3 .