A Bioactive Amide from Roots of Aster tartaricus
ZOU Cheng,ZHANG Rong- Ping,ZHAO Bi- Tao,AO Xiang,HAO Xiao- Jiang ZHOU Jun
Plant Diversity . 1999, (01): 1 -3 .