A STUDY OF POLLEN MORPHOLOGY OF THE GENUS CYCAS FROM CHINA
TANG Ya GUAN Zhong-Tian ZHOU Lin
Plant Diversity . 1995, (02): 1 -3 .