STUDIES ON THE POLLEN MORPHOLOGY OF THE GENUS LYCORIS IN CHINA
REN Xiu-Fang ZHOU Shou-Biao ZHENG Yian GUO Xin-Hu
Plant Diversity . 1995, (02): 1 -3 .