PHENYLPROPANOID AND IRIDOID GLYCOSIDES FROM HEMIPHRAGMA HETEROPHYLLUM
MA Wei-Guang LIXing-Cong LIU Yu-Qing LI Qing-Sheng YANG Chong-Ren
Plant Diversity . 1995, (01): 1 -3 .