THE FLORISTIC SIMILARITY BETWEEN EAST CHINA AND JAPAN
HAO Ri-Ming, LIU Fang-Xun, YANG Zhi-Bin, LIU Shou-Lu, YAO Gan
Plant Diversity . 1996, (03): 1 -3 .