SPERMICIDAL SAPONINS FROM OREOSOLEN WATTII
YU Guan-Ping, LI Xing-Cong, WANG Yi-Fei,LIU Yu-Qing, YANG Chong-Ren
Plant Diversity . 1996, (02): 1 -3 .