ANNONA CEOUS ACETOGENINS FROM ANNONA MURICATA (2)
YANGRen-Zhou WU Shu-Jin XU Ren-Sheng QINGuo-Wei
Plant Diversity . 1994, (02): 1 -3 .