A NEW SPECIES OF FAGACEAE FROM GANSU
ZHANG Yao-Jia PENG Ze-Xiang ZHANG Guo-Liang
Plant Diversity . 1994, (02): 1 -3 .