TWO NEW VARIETY OF MORUS FROM HEBEI
WUYu-Bi ZHANGJin-Xian PANGYu-Lan
Plant Diversity . 1994, (02): 1 -3 .