Structure and Expression Analysis of KNOX Gene Family in Soybean
Fangzheng Li, Suxin Yang, Chunxia Wu, Haichao Wei, Ruilian Qu, Xianzhong Feng
Chinese Bulletin of Botany . 2012, (3): 236 -247 .  DOI: 10.3724/SP.J.1259.2012.00236