ANTITUMOR GLYCOCYCLOHEXAPEPTIDE FROM RUBIA YUNNANENSIS
ZOU Cheng, HAO Xiao-Jiang, ZHOU Jun
Plant Diversity . 1993, (04): 1 -3 .