Flora Organogenesis of Ranalisma rostratum(Alismataceae)
Wang Yu-guo,Wang Qing-feng,Chen Jia-kun,Yuan Xiu-ping
Plant Diversity . 1998, (03): 1 -3 .