Tissue Culture of the Genus Nomocharis
LU Yuan-Xue, LIAN Shou-Chen, WU Quan-An, ZHANG Yan-Ping
Plant Diversity . 1998, (02): 1 -3 .