THE BOMBAX CEIBA FOREST IN MONGHAN OF XISHUANGBANNA
LI Bao-Gui WANG Hong ZHU Hua
Plant Diversity . 1993, (02): 1 -3 .