STUDIES ON 13C NMR OF DEPSIDE
SHEN Xiao-Yu, SUN Han-Dong
Plant Diversity . 1992, (04): 1 -3 .