IRIDOIDAL GLYCOSIDES FROM SCROPHULARIA SPICATA
ZHANG Wen-Jie, YANG Huai-Jing, LIU Yi-Qing,HE Zheng-Dan, JIN Yong-Qing, YANG Chong-Ren
Plant Diversity . 1992, (04): 1 -3 .