ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF AN ANTIFUNGAL GLYCOPROTEIN IN PANAX JAPONICUS VAR. MAJOR
DU Liang-Cheng, WANG Shi-Lin, LI Ying, HU Yun-Qian, HU Zhong
Plant Diversity . 1992, (04): 1 -3 .