C BANDING PATTERNS IN PAEONIA DELAVAYI COMPLEX OF GENUS PAEONIA
Xiao Tiaojiang, Gong Xun, Xia Lifang, C. Bruce Christie
Plant Diversity . 1997, (04): 1 -3 .