STUDIES ON THE INTRODUCTION AND CHEMICAL CONSTITUENTS OF ESSENTIAL OIL OF CINNAMOMUM BURMANNII F. HEYNEANUM
CHEN Bi-Qiang XU Yong ZENG Feng-Xian YU Xue-Jian DING Jing-Kai WU Yu
Plant Diversity . 1992, (01): 1 -3 .