STUDIES ON THE HEREDITY OF TRANSFOMING DOMINANT INTERACTION OF NUCLAR GENE FROM BRASSICA PEKINENSIS TO B.CAMPESTRIS
Luo Hongyuan, Gao Xiang, Peng Zhiliang, Hu Zhongmei
Plant Diversity . 1997, (01): 1 -3 .