EMBRYOLOGICAL STUDIES OF LITCHI CHINENSIS
YE Xiu-Lin WANG Fu-Xion QIAN Nan-Fen
Plant Diversity . 1992, (01): 1 -3 .