TWO NEW SPECIES OF DRACAENA FROM YUNNAN
YE Guang-Zheng WANG Yan-Cai ZHU Li-Juan
Plant Diversity . 1992, (01): 1 -3 .