NEW DITERPENE ALKALOIDS FROM SPIRAEA JAPONICA VAR. ACUMINATA
HAO Xiao-Jiang, ZHOU Jun, CHEN Si-Ying, Fuji Kaoru, Node Manabu
Plant Diversity . 1991, (04): 1 -3 .