CHEMICAL CONSTITUENTS FROM TUBERS OF PSEUDOSTELLARIA HETEROPHYLA
TAN Ning-Hua,ZHAO Shou-Xun,CHEN Chang-Xiang,ZHOU Jun
Plant Diversity . 1991, (04): 1 -3 .