A NEW SPECIES OF THE BRYONOGUCHIA FROM YUNNAN
ZENG Shu-Ying
Plant Diversity . 1991, (04): 1 -3 .