PRELIMINARY STUDY ON CALLUS CULTURE OF ONOSMA PANICULATUM
ZHOU Li-Gang, ZHENG Guang-Zhi, XU Chun
Plant Diversity . 1991, (02): 1 -3 .