CHEMICAL CONSTITUENTS FROM LIGUSTICUM PTERIDOPHYLLUM
RAO Gao-Xiong, DAI Yun-Hua, WANG Li-Xin, CAI Feng,LIN Zhong-Wen, SUN Han-Dong
Plant Diversity . 1991, (02): 1 -3 .