A NOVEL C21 STEROIDAL GLYCOSIDE FROM MARSDENIA INCISA
HEN Ji-Jun,ZHANG Zhuang-Xin,ZHOU Jun,WANG De-Zu,ZHOU Lin,TAO Guo-Da
Plant Diversity . 1991, (02): 1 -3 .